۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه


پسورد وبلاگم يادم نميومد!  با هر زور و مكافات بلاخره به يادش اوردم. صفحه كه باز شد موندم چي بايد بنويسم
خوشحالم از اينكه  دوستام هنوز هم وبلاگشون رو اپ ميكنن و ولشون نكردن به حال خودش
ميدوني..راستش رو بخواي منم دلم نميخواست يه همچين اتفاقي بيفته..اما شد..دست خودم نبود..يه مدت حسش نبود(مسخره ست) 
يه مدتي وقتش نبود.. به هرحال هميشه يه سري چيزا بوده كه مانع شده..اما چيزي كه مسلمه اينه كه دل من هميشه براي اينجا تنگ 
شده و ميشه..


۶ نظر:

رنگ های من گفت...

welcome back! doos daram az in b baad bekhoonamet.

پیچک گفت...

من یکی از وبلاگهای خیلی قدیمم به همین دلیل فراموش کردن پسورد از سدت دادم:(

رنگ های من گفت...

خب حالا که یادت اومده چرا نمی نویسی؟ بنویس دختر بنویس

milad گفت...

.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆

اومدی برام درج صورت بذار کارت دارم

کامیار گفت...

ادمها همیشه در حال بازگشت به خویشتنند دوست من

Ali گفت...

خوبه که حالا بعد مدتها اومدی دیدی دوستات هستن. من بعد مدتها اومدم و کلی پیوند از وبلاگم پاک کردم چون اکثرا دیگه نمی نوشتن.

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه


پسورد وبلاگم يادم نميومد!  با هر زور و مكافات بلاخره به يادش اوردم. صفحه كه باز شد موندم چي بايد بنويسم
خوشحالم از اينكه  دوستام هنوز هم وبلاگشون رو اپ ميكنن و ولشون نكردن به حال خودش
ميدوني..راستش رو بخواي منم دلم نميخواست يه همچين اتفاقي بيفته..اما شد..دست خودم نبود..يه مدت حسش نبود(مسخره ست) 
يه مدتي وقتش نبود.. به هرحال هميشه يه سري چيزا بوده كه مانع شده..اما چيزي كه مسلمه اينه كه دل من هميشه براي اينجا تنگ 
شده و ميشه..


۶ نظر:

رنگ های من گفت...

welcome back! doos daram az in b baad bekhoonamet.

پیچک گفت...

من یکی از وبلاگهای خیلی قدیمم به همین دلیل فراموش کردن پسورد از سدت دادم:(

رنگ های من گفت...

خب حالا که یادت اومده چرا نمی نویسی؟ بنویس دختر بنویس

milad گفت...

.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆
.•* *•.☆.•* *•.☆ پیش من هم بیا.•* *•.☆.•* *•.☆

اومدی برام درج صورت بذار کارت دارم

کامیار گفت...

ادمها همیشه در حال بازگشت به خویشتنند دوست من

Ali گفت...

خوبه که حالا بعد مدتها اومدی دیدی دوستات هستن. من بعد مدتها اومدم و کلی پیوند از وبلاگم پاک کردم چون اکثرا دیگه نمی نوشتن.